Skip to main content
News

Could you be our Heritage Trainee (Wales)?

By August 29, 2023August 31st, 2023No Comments
A smiling woman gestures while using a laptop

Now Hiring – Heritage Trainee for Wales 

 

Thanks to funding from Cadw and the National Lottery Heritage Fund, Heritage Trust Network is recruiting for a six month Heritage Trainee (Wales) position. This exciting traineeship has been designed to help recent graduates and returners-to-work to develop the skills, knowledge and networks they need to gain access to the heritage sector.

Applicants must be based in Wales or able to return to Wales.

Salary: pro-rata of £21,000

Closing date: 13 September 2023 at 12 noon

Download our recruitment pack for details. Please contact us if you require the pack in a different format.

Rydym yn chwilio am – Gweithiwr Treftadaeth dan Hyfforddiant ar gyfer Cymru   

Gyda diolch i Cadw a Chronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol am gyllid, mae Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth Treftadaeth yn recriwtio ar gyfer rôl Gweithiwr Treftadaeth dan Hyfforddiant (Cymru) am gyfnod o chwe mis. Mae’r swydd dan hyfforddiant cyffrous hon yn arbennig ar gyfer myfyrwyr sydd wedi graddio’n ddiweddar a’r rheiny sy’n dychwelyd i‘r gwaith i feithrin y sgiliau, gwybodaeth a’r rhwydweithiau sydd eu hangen arnyn nhw i gychwyn gweithio yn y sector treftadaeth.

Mae’n rhaid i’r ymgeiswyr fod yn byw yng Nghymru neu’n dychwelyd i Gymru.

Mae’r cyflog pro rata yn £21,000.   

Dyddiad cau i ymgeisio am 12 hanner dydd, Medi’r 13eg 2023 

Lawr lwythwch y pecyn recriwtio am fwy o fanylion.

 

cadw logo

Leave a Reply